argue in a circle

  1. Verb tartışmayı bir sonuca vardırmamak