argue in the negative

  1. Verb olumsuzluk iddiasında bulunmak