arrange to do something

  1. Verb birşeyi yapmayı planlamak
  2. Verb birşeyi yapmayı ayarlamak
  3. Verb birşeyi yapmayı kararlaştırmak
  4. Verb birşeyi yapmayı organize etmek