asal

  1. fundamental
  2. basic
(chem) immediate analysis
inert gas
prime
prime number Noun, Mathematics

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Dilimizde son zamanlarda “temel niteliğinde olan, ... kelime aşağıdaki terimlerde geçer