1. fundamental
  2. basic
(chem) immediate analysis
inert gas
prime
prime number İsim, Matematik

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Dilimizde son zamanlarda “temel niteliğinde olan, ... kelime aşağıdaki terimlerde geçer