ashes

  1. (a) ölü benzi, kül gibi beniz, (b) harabe, kalıntı, yıkıntı, (c) fani bir şeyden artakalan.
    the ashes
    of their love/of the past. (d) nedamet, üzüntü vb. ifade eden jest.
  2. Noun küller.
  3. Noun ceset yakıldıktan sonra kalan kül.
  4. Noun ceset, ölü.
  5. Noun ince volkanik lâv.
kül olmak Verb
yanıp kül olmak.
küllenmek Verb
pişman, nadim, tövbekâr, pişmanlık/ nedamet içinde.
yanıp kül olmak.
bir şehri yakıp yıkmak Verb
yakıp kül etmek Verb
yakıp yıkmak Verb
bir şeyi un ufak yapmak Verb
yok etmek Verb
üstünlüğü/zaferi korumak.
mavimtrak-kırmızı renk.
geçmişi eşelemek Verb