ask for help

  1. Verb yardım istemek
polisten yardım istemek Verb