ask for one's cards

  1. Verb işten kovulmak istemek
  2. Verb işten ayrılmayı istemek