ask for the return of a loan

  1. Verb bir borcun ödenmesini talep etmek