ask sth

  1. Verb sormak
bir şey hakkında sormak Verb
sual etmek Verb
istemek Verb
sormak Verb
istetmek Verb