ask the jury whether the act was committed with intent

  1. Verb jüriye fiilin kasıtlı mı yapıldığını sormak