ask too much

  1. Verb fazla şey talep etmek
  2. Verb aşırı talepte bulunmak