assess

  1. Transitive Verb (mal, gelir vb.) değerlendirmek, değer/kıymet biçmek, (vergiye esas olmak üzere) kıymet takdir etmek.

    They are assessing his house. They assessed it at $90,000.
  2. Transitive Verb (hasar, vergi, ceza vb. miktarını) keşif/takdir/tahmin etmek, ekspertiz yapmak.
  3. Transitive Verb vergilendirmek, vergi tarhetmek/koymak.
  4. Transitive Verb (kıymet/nitelik/durum vb.) değerlendirmek, takdir etmek.
    to assess one's efforts: bir kimsenin gayretlerini takdir etmek.
vergi tarhı Noun, Civil Law
aşırı değer biçmek Verb
zarar ziyanın miktarını tespit etmek Verb
bilançoyu değerlendirmek Verb
bir binanın değerini biçmek Verb
bir binanın (vergilendirme amacıyla) kıymetini takdir etmek Verb
kârı beyan edilenden daha yüksek oranda takdir etmek Verb
bir talebi değerlendirmek Verb
ceza tahakkuk ettirmek Verb
para cezası tahakkuk ettirmek Verb
zararı tespit etmek Verb
prim hesaplamak Verb
mülke kıymet takdir etmek Verb
bir mülkün değerini saptamak Verb
(vergilendirmek için) bir mülke kıymet takdir etmek Verb
durumu değerlendirmek Verb
bir değeri takdir etmek Verb
tazminatı değerlendirmek Verb
vergilendirme için yapılan masraflar Noun
kıymet takdir masrafları Noun
zararın takdiri
zararın tayini
veraset vergisinin matrahını takdir etmek Verb
veraset vergisinin matrahıni takdir etmek Verb
ilave ödeme çıkarmak (ikmalen tarhiyat yapmak Verb
ek ödeme tahakkuk ettirmek Verb
vergi değerini bulmak Verb
vergiye esas olacak değeri saptamak Verb
gelir vergisinin matrahıni tespit etmek Verb
gelir vergisinin matrahını tespit etmek Verb
yanlış tahakkuk ettirmek Verb
rakamlara dayanmak Verb
vergilendirme açısından bir mülke değer biçmek Verb
mal ayrılığı olan eşlerin varlıklarının vergi matrahını ayrı ayrı hesap etmek Verb
(US) birisine vergi tarh etmek Verb
vergiler tahakkuk ettirmek Verb
zarar ziyan tespiti yapmak Verb
katkı değerlendirmek Verb
katkıyı değerlendirmek Verb
kurumlar vergisinin matrahıni tespit etmek Verb
maliyetleri tespit etmek Verb
zarar ziyanı takdir etmek Verb
hasarı tespit etmek Verb
(sigorta için) hasar tespiti yapmak Verb
hasarı tayin etmek Verb
masrafları tevzi etmek Verb
masrafları paylaştırmak Verb
kusur derecesini saptamak Verb
birşeyin etkisini ölçüp biçmek Verb
birşeyin etkisini değerlendirmek Verb
hasar miktarını tespit etmek Verb
başlangıç maaşını tespit etmek Verb
değerine göre kıymet vermek Verb
kıymet takdir etmek Verb
değerini biçmek Verb
kurumlar vergisinin matrahını tespit etmek Verb
bir binanın değerini biçmek bina fiyatları Noun