at random

  1. rastgele, gelişigüzel.
    She took a book at random from the shelf.
    to ask questions at random:
    gelişigüzel sualler sormak.
derme çatma
rastgele bir örnek seçmek Verb
rasgele bir örnek seçmek Verb
örnekleri rastlantıyla almak Verb
bir şeyi çok yüksek fiyata almak Verb