1. rastgele, gelişigüzel.
    She took a book at random from the shelf.
    to ask questions at random:
    gelişigüzel sualler sormak.
derme çatma
rastgele bir örnek seçmek Fiil
rasgele bir örnek seçmek Fiil
örnekleri rastlantıyla almak Fiil
bir şeyi çok yüksek fiyata almak Fiil