atomic number

  1. Noun atom numarası, atom sayısı: bir öğenin Öğeler Dizgesindeki konumunu belirleyen ve atomunun çekirdeğinde
    kaç proton bulunduğunu gösteren sayı.
    kıs.:
    at. no., simgesi:
    Z.