attorn to the new owner

  1. Verb kiralananın yeni malikini tanımak ve kirayı ona ödemeyi kabul etmek