attorney's general lien

  1. verdiği mesleki hizmet karşılığı müvekkilinin kendisine borçlu olduğu meblağın teminatı olarak
  2. Noun müvekkiline ait olan bütün evrakları
  3. Noun vesikaları
  4. Noun defterleri
  5. menkul değerleri ve parayı mesleğini icra ederken alıkoyma hakkı
  6. vekilin hapis hakkı
  7. vekil hapis hakkı