authoritarianism

  1. başatlık, zorbalık, diktatörlük, otorite/tahakküm/sıkı idare taraftarlığı, serbestlik tanımama.