aware (in resolutions)

  1. farkında olarak (ilke kararlarında)