bütün oluşturmak için parçaları bir araya getirmek

  1. Verb to conflate