back mouth

  1. (US) argo
  2. Verb hakkında kötü konuşmak
  3. Verb yerli yerine oturtmak