bad business

  1. kötü iş
işleri kötüye gitmek Verb
işler kötü gitmek Verb