ballpark figure

  1. Noun yaklaşık rakam
  2. Noun tahmini bir rakam
  3. Noun kabaca bir rakam
  4. Noun aşağı yukarı bir rakam