barrister

  1. Noun (İngilterede yüksek mahkemelere çıkabilen) avukat/dava vekili/savunman. (bkz: solicitor ).
  2. Noun avukat.
oğlunu avukat yapmak istemek Verb
avukatlar listesinde bulunmak Verb
yardımcı hâkim
avukata direktif vermek Verb
avukat tutmak Verb
avukata kısa talimatlar vermek Verb
duruşmaya çıkmayan avukat
sadece istişarede bulunan
bir avukata yakışmayacak davranış
bir hukukçuya danışmak Verb
(Br) hukuk müşaviri
danışman avukat
avukata dava özetini vermek Verb
deneyimli avukat
deneyimli avukat
(Br) adliye müşaviri
İngiltere'de mahkemede davacı avukatı olarak duruşmaya çıkabilen avukat
stajyer avukat
kadın avukat
İngiltere'de mahkeme dışında davaya bakan avukat
(Br) mahkeme dışında savunma (suçlama) söylevi veren avukat
(Br) tatil avukatı
kadın avukat
mahkemece tayin olunan avukat
avukat bürosu Noun
avukat cübbesi
avukat cübbesi
(Br) US avukat tutmak Verb