1. İsim (İngilterede yüksek mahkemelere çıkabilen) avukat/dava vekili/savunman. (bkz: solicitor ).
  2. İsim avukat.
oğlunu avukat yapmak istemek Fiil
avukatlar listesinde bulunmak Fiil
yardımcı hâkim
avukata direktif vermek Fiil
avukat tutmak Fiil
avukata kısa talimatlar vermek Fiil
duruşmaya çıkmayan avukat
sadece istişarede bulunan
bir avukata yakışmayacak davranış
bir hukukçuya danışmak Fiil
(Br) hukuk müşaviri
danışman avukat
avukata dava özetini vermek Fiil
deneyimli avukat
deneyimli avukat
(Br) adliye müşaviri
İngiltere'de mahkemede davacı avukatı olarak duruşmaya çıkabilen avukat
stajyer avukat
kadın avukat
İngiltere'de mahkeme dışında davaya bakan avukat
(Br) mahkeme dışında savunma (suçlama) söylevi veren avukat
(Br) tatil avukatı
kadın avukat
mahkemece tayin olunan avukat
avukat bürosu İsim
avukat cübbesi
avukat cübbesi
(Br) US avukat tutmak Fiil