base sequence

  1. Noun, Biology baz dizilimi (Kaynak: Evrim Çalışkanları)