basic fee

  1. değişmez maktu ücret
  2. esas harç