basic items

  1. Noun temel yiyecek maddeleri
100 kadar temel maddenin fiyatından yaklaşık yüzde 3 kesmek Verb
temel yiyecek maddeleri Noun