basic pay

  1. esas ücret
satış mümessilinin esas maaşı
temel maaş
esas tarife üzerinden vergi ödemek Verb