satış mümessilinin esas maaşı
temel maaş
esas tarife üzerinden vergi ödemek Fiil