basic period

  1. karşılaştırma için temel kabul edilen dönem
(vergilendirme) vergi matrahı takdir süresi
(özel çekme hakları) tahsisat dönemi