basic period

(vergilendirme) vergi matrahı takdir süresi
(özel çekme hakları) tahsisat dönemi