basic price rate

  1. üretime göre değişmeyen parça fiyatı