battle map

  1. muharebenin cereyan ettiği alanı gösteren harita