be along

  1. (bir yere) gelmek, ulaşmak, muvasalat etmek.
    He will be along soon: Yakında gelecek.
    Tell them
    I'll be along: Geleceğimi onlara söyle.
gelişme kaydetmek Verb
ilerlemek Verb
ilerleme kaydetmek Verb