be an integral part

  1. Verb tamamlayıcı parçası (mütemmim cüzü olmak