be at one's wit's end

  1. Verb sabrı taşmak
  2. Verb ne yapacağını şaşırmak
  3. Verb ne yapacağını bilememek
aklı başından gitmek Verb
şaşırıp kalmak Verb