be brief with sb

  1. Verb biriyle konuşmayı kısa kesmek