be declared a fool

  1. Verb zır deli ilan edilmek