be familiar with all office routine

  1. Verb bir büronun bütün girdisini çıktısını bilmek