be generous with other people's property

  1. Verb başkasının malını harcarken cömert olmak
  2. Verb başkasının malıni harcarken cömert olmak