be good in law and in fact

  1. Verb kanuni ve fiili dayanakları olmak
  2. Verb kanunen ve fiilen caiz olmak