be in the wrong

  1. Verb kabahatli olmak
haksız çıkmak Verb
sıkıntıda olmak Verb
yerinde olmamak Verb
yanlış yolda olmak Verb
bir tahtası eksik olmak Verb
tahtası eksik olmak Verb