be of basic importance

  1. Verb çok önemi olmak
  2. Verb çok önemli olmak