be on friendly terms with

  1. Verb ahbaplık etmek
  2. Verb konuşmak
komşularıyla iyi ilişkiler içinde olmak Verb
hiç kimseyle arası olmamak Verb
biriyle dostça ilişkileri olmak Verb