be present

  1. Verb hazır bulunmak
bir yerde mevcut olmak Verb
bulunmak Verb
bir törene katılmak Verb
bir toplantıda görev gereği bulunmak Verb
bir toplantıda bizzat bulunmak Verb
birinin aklında bulunmak Verb
sipsivri kalmak Verb
şimdilik yetmek Verb