be received in audience

  1. Verb huzura kabul edilmek
gizli oturuma kabul edilmek Verb