beaver

 1. Noun, Zoology kunduz
 2. Noun, Zoology kunduz
  (Castor fiber, C. canadensis): kunduzgillerden yassı kuyruklu, arka ayakları zarlı, ağaç
  dallarını taşıyarak ırmaklarda yaptığı barajlarda barınan kemirici hayvan.
 3. Noun kastor, kunduz derisi.
 4. Noun (kunduz derisi veya benzeri kumaştan yapılmış yassı ve yuvarlak) şapka.
 5. Noun
  top hat ile ayni anlama gelir. yüksek silindir şapka.
 6. Noun sakal, sakallı adam.
 7. Noun
  beaver cloth ile ayni anlama gelir. kunduz derisi taklidi kumaş.
 8. Noun am, ferç, kadın tenasül organı.
 9. Noun
  bever=bevor ile ayni anlama gelir. başın alt kısmını ve boğazı koruyan zırh.
 10. Noun
  eager beaver ile ayni anlama gelir. arı gibi çalışkan (kimse).
beaver ile ayni anlama gelir. arı gibi çalışkan (kimse).
çok/devamlı çalışmak.
çok/devamlı çalışmak.
deli gibi uğraşmak Verb
beaver ile ayni anlama gelir. kunduz derisi taklidi kumaş.
su baldıranı
(Cicuta maculata).
Oregon (takma ad).
sweet bay (2).
arı gibi çalışmak, (kafasını kullanmadan) gece gündüz bedenen çalışmak.