below the poverty line

  1. Noun, Economics fakirlik sınırının altında